ακτινόμορφος

ακτινόμορφος
-η, -ο
1. ακτινοειδής
2. το ουδ. ως ουσ. Βοτ. Ακτινόμορφο ή ακτινωτό
κάθε φυτικό όργανο που έχει ακτινωτή συμμετρία, δηλαδή είναι δυνατόν να χωριστεί σε δύο ίσα μέρη με όλα τα επίπεδα που διέρχονται από τον κύριο άξονά του.
[ΕΤΥΜΟΛ. < ακτίνα + -μορφος < μορφή. Η λ. χρησιμοποιείται και ως όρος τής βοτανικής, πρβλ. κοιν. αγγλ. actinomorphous ή actinomorphic].

Dictionary of Greek. 2013.

Look at other dictionaries:

  • ακτινόμορφος — η, ο αυτός που έχει μορφή ακτινών, ακτινωτός: Πολλά λουλούδια είναι ακτινόμορφα …   Νέο ερμηνευτικό λεξικό της νεοελληνικής γλώσσας (Новый толковании словарь современного греческого)

  • ακτίνα — Μια από τις φωτεινές γραμμές που εκπέμπονται από ένα φωτεινό σώμα (π.χ. οι α. του ήλιου). Γενικά, κάθε φανταστική γραμμή που ξεκινά από ένα κεντρικό σημείο προς κάθε διεύθυνση (π.χ. οπτική α.). Η έκταση έως την οποία μπορεί να φτάσει κάποια… …   Dictionary of Greek

  • μορφή — Ορεινός οικισμός (υψόμ. 860 μ., 97 κάτ.) στην πρώην επαρχία Βοΐου, του νομού Κοζάνης. Υπάγεται διοικητικά στον δήμο Τσοτιλίου. * * * η (ΑΜ μορφή, Α δωρ. τ. μορφά) 1. το πρόσωπο τού ανθρώπου, θωριά, παρουσιαστικό (α. «όποια η μορφή τέτοια και η… …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”